Artykuły dotyczące koncentratorów tlenowych

Czy warto wypożyczyć koncentrator tlenu?

Tlenoterapia stosowana jest z sukcesami u osób z niewydolnością oddechową, zarówno przewlekłą, jak i tą, która przybiera ostrą postać, jak np. w przebiegu Covid-19. Osoby, zmagające się z tego rodzaju problemami, nie mogą dostarczyć organizmowi wystarczającej ilości tlenu. Zapotrzebowanie na życiodajny gaz może zostać uzupełnione dzięki koncentratorom tlenu, które mogą być wykorzystywane również w warunkach domowych.

Czytaj więcej

Jakie wymagania musi spełnić wypożyczalnia sprzętu medycznego?

Sprzęt medyczny, który dopuszczany jest na rynek do sprzedaży, musi spełniać szereg wymagań bezpieczeństwa, aby korzystanie z niego nie było szkodliwe dla pacjentów. Wprowadzanie do sprzedaży sprzętu medycznego, który może spowodować niebezpieczeństwo, jest zagrożone karą. Regulacje w tej kwestii są zawarte w ustawie o wyrobach medycznych, która dokładnie opisuje wymagania dla producentów i importerów. W tym artykule nieco przybliżymy, jak wyglądają te wymagania.

Czytaj więcej

Jak używać koncentratora tlenu?

Przewlekła obturacyjna choroba płuc, rak płuc, dysplazja oskrzelowo-płucna, mukowiscydoza, zwłóknienie płuc, niewydolność oddechowa czy dychawica oskrzelowa to choroby, w trakcie których może niezbędne okazać się stałe korzystanie z koncentratora tlenu. Oprócz wyżej wymienionych chorób związanych z układem oddechowym stałego podawania tlenu wymagają schorzenia kardiologiczne: sercowe bóle w klatce piersiowej, niewydolność krążenia, zwłóknienie mięśnia sercowego, dusznica bolesna, nadciśnienie tętnicze oraz niedociśnienie.

Czytaj więcej